PROGRAM NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – ELEKTROMOBILITA – VÝZVA V.

Název projektu: Elektromobilita – Káva s párou s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019762

Jméno žadatele: Káva s párou s.r.o.

Termín realizace: 6. 1. 2020 – 28. 6. 2021

Způsobilé výdaje projektu: 1 230 810,00 

Výše dotace: 369 243,00 Kč

Popis projektu: Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve společnosti žadatele a využití principu čisté mobility. Místo realizace projektu je sídlo podnikatele: Jarošova 165/32, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Kategorie způsobilých výdajů: 1. Pořízení vozidla

Závěry a výsledky: V rámci projektu bylo hlavním cílem posílit konkurenceschopnost postavení společnosti Káva s párou s.r.o. na trhu, a to díky zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy (elektromobility). Pořízení elektromobilu se pozitivně promítne v oblasti snižování provozních nákladů v rámci mobility klíčových zaměstnanců společnosti. Realizace projektu umožnila v konečném důsledku jak úsporu primárních energií, tak snížení produkce emisí CO2.